Handelen apothekers in strijd met de Europese wet?

Eindelijk heb je een recept voor een hogere dosering Baclofen. Keurig via een gerenommeerde Franse arts. Je gaat er mee naar een Nederlandse apotheek. Dan blijkt de Nederlandse apotheek aanvullende eisen te hebben. Er moet een handtekening van een Nederlandse arts op het recept staan. Bovendien zijn zij van mening dat de dosering te hoog is. Na de artsen, hebben de apothekers er ook geen zin in. Mag een Nederlandse apotheker een Frans recept wel weigeren?

E-Health

E-Health, het verlenen van medische zorg op afstand, is een speerpunt van het EU beleid. Met de huidige audio-visuele ICT middelen is een fysiek bezoek aan een dokter vaak niet meer nodig. Bovendien wil de EU voor de zorg binnen Europa gelijke spelregels van toepassing laten zijn binnen de aangesloten landen. Dat past binnen de hoofddoelstelling van de EU: vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Na wat zoekwerk binnen de Europese wetgeving op dit terrein, lijkt de wet in lijn met de ambities te zijn. Apothekers moeten een recept van een arts uit een andere lidstaat honoreren.

Europese wetgeving

Op de website van het CAK vinden we al snel antwoorden. De Regeling Geneesmiddelenwet, paragraaf 8, art. 6.14 lid 2 stelt dat apothekers recepten afkomstig van andere lidstaten moeten honoreren. Het recept moet aan een aantal voorwaarden voldoen (als gespecificeerd in de bijlage van richtlijn 2012/25/EU). Niets bijzonder op dat punt. De recepten die uitgeschreven worden door de Franse arts, voldoen daar aan. Bovendien worden er geen uitzonderingen benoemd. Dus gaan wij eens navraag doen bij de overkoepelende apothekersorganisatie, de KNMP.

Word vervolgd.